Nowe władze Klasztoru w Świętej Katarzynie

Na zakończenie Dnia Skupienia i Wizytacji Kanonicznej przeprowadzonej w dniach 12-13 lutego 2019 r. w klasztorze Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, odbyły się wybory nowych władz klasztoru.

Wyborom przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski przy współudziale ks. prałata Tomasza Rusieckiego – wikariusza biskupiego ds. Życia Konsekrowanego i ks. kanonika Adama Perza – kanclerza Kurii.

Na 3-letnią kadencję zostały wybrane:
  s. Klara Strojek – matką przełożoną
  s. Tadea Strona – I Radną (wikarią)
  s. Agata Jasiak – II Radną
  s. Edyta Chowaniec – III Radną
  s. Maria Rusin – IV Radną.

Dziękując Siostrom za wszelkie dobro, które płynie z klasztoru dla Kościoła, życzymy, aby nadal klasztor w Świętej Katarzynie był miejscem, które wydaje błogosławione owoce.