Noworoczne spotkanie prawników w Szczaworyżu

Dnia 12 stycznia 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu odbyło się po raz dwudziesty spotkanie opłatkowe prawników. Uczestniczyli w nim sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze oraz radcy prawni z terenu buskiego.

Prawniczy opłatek rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Kondraka - proboszcza szczaworyskiej parafii. Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich zgromadzonych u stóp Matki Bożej Łaskawej. Podczas Eucharystii Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Bucki – wikariusz z Solca-Zdroju. Kaznodzieja homilię oparł na kanwie słów: „ […] prawo to wola ustawodawcy  oraz prawo to to, co dzieje się w głowach prawników”, których autorem jest nieżyjący już, wielkiej mądrości wykładowca prawa – ks. prof. Remigiusz Sobański. Ponadto w homilii, zaakcentował konieczność Chrystusowej nauki w sumieniach prawników - mówił: Społeczeństwo potrzebuje kompetentnych ludzki, którzy będą czerpali ze skarbca doświadczeń poprzednich pokoleń, będą pomagać w interpretacji prawa, ale i ustanowić nowe prawo, które będzie odpowiedzią na wyzwania świata. Świat dziś potrzebuje ludzi prawego sumienia, świat potrzebuje dziś chrześcijańskich prawników, świat potrzebuje dziś każdego i każdej z was!

Po Mszy św. wszyscy zastali zaproszeni na probostwo. Tam łamiąc opłatek, prawnicy złożyli sobie życzenia. Po śpiewie kolęd odbyła się wieczerza, w takcie której świat prawniczy żywo dyskutował na temat zaproponowany w homilii. Obecni prawnicy doszli do wniosku, iż ich chrześcijańskie sumienie słyszy normę stanowionego prawa, ale i szept uświęconych tradycją zwyczajów. Kończąc noworoczne spotkanie ks. kan. Stanisław Kondrak podziękował wszystkim, którzy nie wstydzą się tego, iż są katolickimi prawnikami i zaprosił prawników na kolejne spotkanie.