Obradowała Rada Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych działających w naszej diecezji. Obradom przewodniczył bp Marian Florczyk.

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"