Odpust w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

W niedzielę, 19 listopada 2017 r. osoby związane z działalnością Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie świętowały Odpust Matki Bożej Ostrobramskiej oraz Święto Niepodległości Polski. Goście licznie przejechali z Kielc, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego, okolicznych miejscowości, a nawet ze Śląska.

W czasie Eucharystii ks. Dyrektor Jan Jagiełka przypomniał w homilii znaczenie odpustów, a następnie przybliżył kult obrazu Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie. Przytoczył  fragmenty  poezji i urywki z prasy XIX-wiecznej o wielkiej czci wobec Matki Najświętszej wyrażanej przez osoby, które przechodzą przez Ostrą Bramę. Nawiązując do wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej zachęcał do naśladowania Maryi poprzez systematycznerozważanie Słowa Bożego oraz uczynienie z Jezusa skarbu swojego życia. Na zakończenie, w modlitwie zwanej „wypominkami” przywołaliśmy imiona i nazwiska zmarłych uczestników wczasorekolekcjii osób związanych z ich organizacją.

Kolejną częścią spotkania był pyszny obiad z deserem oraz ważne ogłoszenia dla środowiska osób niepełnosprawnych. Po ogłoszeniach Księdza Dyrektora przyszła pora na tradycję późnej jesieni w naszym  Domu: listopadowe śpiewanie pieśni patriotycznych. Tym razem Chór „Żołnierskie Echa”, który działa obecnie przy Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach ubogacił święto. Wspólny śpiew znanych pieśni żołnierskich i patriotycznych jak „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Raduje się serce”, „Boże, coś Polskę”, „Rota” rozbrzmiewał i cieszył serca uczestników spotkania. Zaśpiewali także wiele mało znanych utworów dotyczących historii polskich walk wyzwoleńczych.

>> Wolne mieszkania w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie