Ośmiu kleryków na pierwszym roku WSD

Ośmiu kleryków pierwszego roku powiększy grono Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Zdaniem rektora uczelni, ks. dr. Pawła Tambora, ośmiu nowych kleryków i zarazem kandydatów do kapłaństwa, to dobry wynik, który lokuje diecezję kielecką na pozycji „mocnej średniej krajowej”. – „Ewenementem i zjawiskiem pozytywnym jest to, że są to kandydaci starsi. Tylko dwóch z nich to tegoroczni maturzyści. Pozostali to studenci i absolwenci wyższych uczelni. Jest to zapewne decyzja okupiona większym trudem, bardziej świadoma" – uważa ks. rektor Tambor.

Wyższe Seminarium Duchowne to najstarsza uczelnia w Kielcach. Zostało erygowane dekretem biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego z 1726 r. Studia trwają 6 lat. Realizowany jest na nich program filozoficzno – teologiczny ustalony we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie w kieleckim seminarium studiuje 61 kleryków.

dziar
tekst za: ekai.pl