Pamięć i wdzięczność

W dniu 27 kwietnia 2017 r., pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, odbyła się Uroczystość upamiętniająca osobę i dzieło śp. Księdza Profesora Zbigniewa Rogali.

O godz. 17.00 w Diecezjalnym Studium Organistowskim nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy poświęconej Księdzu Profesorowi, który przez 23 lata był Założycielem i Dyrektorem tej szkoły oraz promocja książki: „Pamięć i wdzięczność”.

Następnie, o godz. 17.30, w kościele seminaryjnym pw. Trójcy Świętej, odbył się Recital Organowy, na którym zagrał Pan Karol Wieczorek – wykładowca Studium Organistowskiego.

O godz. 18.00, pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego, była sprawowana Eucharystia za śp. Księdza Profesora. W homilii, Ksiądz Biskup poinformował, że w odpowiedzi na prośbę skierowaną do niego, podjął decyzję o nadaniu Studium Organistowskiemu, imienia Księdza profesora Zbigniewa Rogali.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. prof. Zbigniewa Rogali. W Uroczystości wzięło udział wielu kapłanów, byłych i obecnych wykładowców i profesorów Studium, absolwentów, uczniów, organistów oraz przyjaciół zmarłego ponad rok temu Księdza profesora.