Papieska nominacja dla ks. Kazimierza Idzika

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. w kościele w Występie, przed Mszą św. o godz. 9.00, Biskup Kielecki Jan Piotrowski przekazał wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek zaliczył ks. kan. Kazimierza Idzika do grona swoich kapelanów.

Mszę św. sprawowali: ks. dr Adam Perz – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach, ks. dr Mariusz Rak – sekretarz Księdza Biskupa i nowy ks. prałat Kazimierz Idzik, miejscowy proboszcz i dziekan dekanatu zagnańskiego. Homilię wygłosił bp Jan Piotrowski.

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka tytuł Kapelana Jego Świątobliwości może otrzymać, na wniosek biskupa diecezjalnego, zasłużony ksiądz, który ukończył 65 rok życia.

Ks. dr Adam Perz
KANCLERZ KURII DIECEZJALNEJ