DOMASZOWICE, Bł. Wincentego Kadłubka

Adres:
25-900 Kielce, Domaszowice 196a
tel. 41-368-27-72

liczba mieszkańców: 1 902

Proboszcz:
ks. Dariusz Sieradzy, KHK, mgr teol., ur. 1967 (Przemyków), wyśw. 1993, mian. 2010

Pomoc duszpasterska:
ks. Dariusz Szczykutowicz, mgr teol., ur. 1982 (Makoszyn), wyśw. 2013, mian. 2018

Rys historyczny:
Parafia została wydzielona z najstarszej kieleckiej parafii pw. Św. Wojciecha. Erygował ją 30 czerwca 2001 r. bp Kazimierz Ryczan. Początkowo Msze Św. odprawiano w małej kapliczce, pamiętającej czasy napoleońskie, była ona jednak za mała. Dlatego przy kapliczce wybudowano większy budynek, który służy parafianom. W 2004 r. w uroczystość Wniebowzięcia NMP bp Kazimierz Ryczan poświęcił plac pod budowę kościoła. Na placu wzniesiono nową kaplicę, w której od lata 2010 r. odprawiane są Msze Św. Na terenie parafii znajduje się też kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej z 2. poł. XIX w. Została ufundowana przez ks. Ćwiklińskiego, prałata kieleckiej katedry. Kaplica w Domaszowicach (włączona do parafii Św. Wojciecha w 1889 r.) była jedną z trzynastu, które prałat ufundował przy okazji rozbudowy kościoła Św. Wojciecha w Kielcach. Kaplica posiada neogotycką wieżę. W prezbiterium znajduje się obraz MB Częstochowskiej, a w ołtarzach bocznych – Św. Franciszka i Św. Floriana.

Czy wiesz, że...
Na terenie parafii istnieje ośrodek „Rafael”, działający w budynku dawnej szkoły podstawowej w Domaszowicach, prowadzony przez Siostry od Aniołów. Jest on ukierunkowany na pomoc i terapię małych dzieci. Drugi ośrodek, w którym prowadzona jest terapia dla małżeństw i młodzieży licealnej, znajduje się przy ul. Cedro Mazur. W Domaszowicach urodził się Walery Przyborowski – powstaniec styczniowy, historyk i pisarz. Autor m.in. powieści historycznych dla młodzieży: „Bitwa pod Raszynem”, „Szwedzi w Warszawie”, „Noc Styczniowa”, „Rycerz bez skazy i trwogi”, „Szwoleżer Stach”.

Odpust: Bł. Wincentego Kadłubka – 9 października