IWANOWICE, Trójcy Świętej

Adres:
32-095 Iwanowice nr 96
tel. 12-388-40-18

www.parafiaiwanowice.pl

liczba mieszkańców: 2 139

Proboszcz:
ks. Ryszard Suchanowski, KHM, ur. 1958 (Sędziszów, Św. Piotra i Pawła), wyśw. 1983, mian. 2006

Wikariusz:
ks. Marcin Żuchowicz, mgr lic. teol., ur. 1976 (Wolbrom – diec. sosnowiecka), wyśw. 2003, mian. 2016

Rys historyczny:
Pierwszy kościół ufundowany w 1293 r., przetrwał do 1408 r. Już w 1325 r. parafia jest odnotowana w źródłach parafii Wysocice, potem Prandocin. Kolejny drewniany kościół  – z 1408 r. – wzniesiony przez Mikołaja Pieniążka, został zamieniony na zbór kalwiński. W 1557 r. odbył się w Iwanowicach synod protestantów, a pod koniec XV w. odprawiały się tutaj nabożeństwa kalwińskie dla mieszczan krakowskich. W XVII w. opat Jan Dłuski zwrócił kościół katolikom.

W 1745 r. z inicjatywy i kosztem ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Bodurkiewicza, przy finansowej pomocy Augusta Aleksandra Czartoryskiego został wzniesiony nowy, istniejący do dzisiaj kościół. Konsekrował go w 1749 r. biskup krakowski Andrzej Załuski.

Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, z drewna modrzewiowego. Nawa jest złączona z dwiema charakterystycznymi, wysokimi wieżami, nakrytymi kopulastymi hełmami. Między wieżami jest kruchta z głównym wejściem – od nawy. Do prezbiterium została przybudowana zakrystia murowana. Od północy – drewniana kaplica św. Anny Samotrzeciej (dawna zakrystia). Pokrycie dachowe zostało zmienione z gontu na blachę.

Wokół obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem
Niegdyś obraz MB z Dzieciątkiem (XVII w.) otoczony był dużym kultem, dzisiaj kult ma charakter lokalny. Kilka ciekawych dzieł sztuki z iwanowickiego kościoła mogło wyjść spod ręki Wita Stwosza lub jego uczniów. Są to gotyckie rzeźby: św. Krzysztofa (ok. 1500 r.), Matki Bożej z Dzieciątkiem (1480 r.) – pochodząca z kapliczki stojącej dawniej w środku wsi, Chrystusa Zmartwychwstałego (1 poł. XVI w.). Stwoszowi przypisuje się wizerunek Ukrzyżowanego z głównego ołtarza. Przypuszcza się, że dzieła te mogły trafić do Iwanowic podczas zmiany wystroju w kościele mariackim.

We wczesnobarokowym ołtarzu głównym – Renesansowy krucyfiks, na zasuwie – adoracja Trójcy Świętej (ok. 1746 r.). W ołtarzach bocznych – św. Agnieszka (1627 r.),  św. Anna; organy z 1858 r. Zabytkowe są także m.in.: łuk tęczowy, stalle, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, witraże, sztandary.

Odpust: Niedziela Trójcy Świętej

Czy wiesz, że…
Wiadomość o uroczystej konsekracji kościoła zamieścił „Kurier Polski” 8 kwietnia 1749 r. Nowy kościół jest już pw. Trójcy Świętej, a do dawnego wezwania – Wszystkich Świętych - nawiązuje m.in. malowidło z ołtarza głównego – uwielbienie Trójcy Świętej przez grono świętych.

Urządzenie i wyposażenie kościoła zostało w poważnej części przeniesione ze starego kościoła i pochodzi z czasów jego restauracji po odebraniu z rąk kalwinów.

W parafii jest aż 7 kaplic, rozlokowanych w pagórkowatym terenie. Warto zobaczyć np. zabytkowe kapliczki: św. Rocha (z cudownym źródełkiem XVIII/XIX w.) i Matki Boskiej Pocieszenia (XIX w.) oraz figurę św. Jana Nepomucena (ok. 1800 r.).

W Iwanowicach w dawnej karczmie w centrum wsi (z XVIII w.) od 1992 r.  roku znajduje się siedziba Muzeum Regionalnego. Na szczególną uwagę zasługują bogate zbiory pochodzące z wykopalisk z Babiej Góry i Góry Klin.

REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO