KOSTOMŁOTY, Św. Andrzeja Boboli k. m.

Adres:
26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty
ul. Kościelna 133
tel. 41-303-16-12, wik. 41-303-12-60

www.kostomlotyparafia.pl

liczba mieszkańców: 5 030

Proboszcz:
ks. Marek Kwiecień, ur. 1961 (Skalbmierz), wyśw. 1987, mian. 2015

Wikariusze:
ks. Piotr Nocoń, mgr teol., ur. 1979 (Kazimierza Wielka, Podwyższenia Krzyża), wyśw. 2013, mian. 2016
ks. Marek Zawadzki, mgr teol., ur. 1966 (Leszczyny), wyśw. 2019, mian. 2019

Rys historyczny:
Wieś Kostomłoty była wzmiankowane już w XIV w., będąc częścią  uposażenia biskupów krakowskich. W czasach przedrozbiorowych większa część obszarów dzisiejszej parafii należała do kieleckiej katedry, a potem do św. Krzyża.

Przed wojną i w pierwszych latach powojennych, parafia nie miała kościoła – wierni korzystali z dwóch kaplic: w Kostomłotach I - pw. Przemienienia Pańskiego i w Miedzianej Górze – pw. św. Barbary.

16 grudnia 1939 r. bp Czesław Kaczmarek erygował parafię pw. św. Andrzeja Boboli. W 1945 r. został zbudowany nieduży, drewniany kościół z dostępnych wówczas środków, ale był mało funkcjonalny. Projekt zbudowania nowego kościoła pojawił się w latach 70-tych XX w., budowę realizowano w lagach 1973-1980.

10 sierpnia 1980 r. kościół został poświęcony przez bpa Jana Gurdę. Autorem projektu świątyni był Czesław Cęckiewicz. Dość nietypową konstrukcję architektoniczną wznoszono w trudnych warunkach, na podmokłym terenie.

Kościół, położony idealnie w centrum parafii, jest jednonawowy, duży, wnętrze w górnych partiach wykończone drewnem. W rozległym panoramicznym ołtarzu jest wykonana w metaloplastyce pozłacana scena Ukrzyżowania. Także w prezbiterium – ok. 4 metrowa rzeźba św. Andrzeja Boboli, autorstwa Grzegorza Wiatra. Ozdobą świątyni jest piękna, witrażowa rozeta nad wejściem głównym,  stylizowana na hostię, z napisem IHS.

Odpusty: św. Andrzeja Boboli – 16 maja;
Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego

Czy wiesz, że…
Pierwszy proboszcz ks. Jan Przyłęcki, związany z konspiracją (ps."Harcerz", "Pesa"), był zaangażowany w życie swych parafian, szczególnie w pomoc medyczną. Szykanowany przez UB. W 20-lecie jego śmierci (a zarazem 65-lecie powstania parafii) ufundowano tablicę pamiątkową. Budowniczy kościoła ks. Kazimierz Nachtman, proboszcz w latach 1973-1991 ma także swoją tablicę w przedsionku kościoła.

Dwie kaplice do czasów budowy kościoła pełniły funkcje kościoła parafialnego – była w nich naprzemiennie odprawiana Msza św. Kaplica w Miedzianej Górze pw. św. Barbary (położona na tzw. Buchciej Górze) jest związana z tradycjami górniczo-wydobywczymi regionu, a jej istnienie potwierdza dokument z 1841 r. W poł. 2011 r. zaplanowano zakończenie remontu kaplicy. 

Kaplica Przemienienia Pańskiego (z 1816 r.) zlokalizowana na Górze Jana, została kompleksowo odrestaurowana i poświęcona w 2007 r. Są w niej obchodzone m.in. odpusty i nabożeństwa fatimskie.

Od 2012 parafia wydaje tygodnik "Andrzejowy Głos", który jest jednocześnie zapisem historii parafii.