MIERONICE, Św. Jakuba Ap.

Adres:
28-330 Wodzisław, Mieronice nr 1
tel. 41-380-65-36

liczba mieszkańców: 1 314

Proboszcz:
ks. Jerzy Siemiński, KHW, ur. 1961 (Wolbrom – diec. sosnowiecka), wyśw. 1986, mian. 1998

Rys historyczny:
Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w. Długosz podaje, że drewniany kościół z murowanym prezbiterium stał w Mieronicach „od niepamiętnych czasów”. W 1326 r. Wilhelm z Mieronic, pleban, płacił świętopietrze. W 1439 r. Mikołaj Miroński (Mieroński) i Piotr Rosznicki, właściciele  Mieronic, rozbudowali ów położony na niewielkim pagórku kościół. Ok. 1570 r. był on używany jako zbór kalwiński.

Najstarszą częścią kościoła jest wczesnogotyckie prezbiterium z drugiej połowy XIII w., z cegły. Nawa została wybudowana – staraniem dziedziców Mieronic – w 1439 r., w miejsce drewnianej. Długosz w „Liber beneficjorum’ podaje, że w „1439 parafię tamtejszą odnowiono i kościół nowy, murowany poświęcono”. W XVI w. dobudowano zakrystię. Na początku XX w. – kaplicę. W 1980 r. kościół był konsekrowany przez bpa Jana Gurdę.

Zabytki kościoła
Gotyckie prezbiterium posiada wewnątrz oryginalną średniowieczną polichromię (ok. 1360 r.). Z jej w większości  czytelnych przedstawień można wyróżnić różne sceny ewangeliczne, m.in. pojmanie Chrystusa, Panny mądre i głupie, przedstawienia o charakterze apokryficznym, ukrzyżowanie, narodzenie, pokłon pasterzy. Z XVI w. pochodzą kamienne portale. W nawie – polichromia renesansowa. XVII-wieczne elementy wnętrza to m.in.: późnorenesansowa chrzcielnica, płaskorzeźba Ukrzyżowania (pozostałość marmurowego epitafium), fragmenty dekoracji w nowej ambonie, ornaty, baldachim. Na renesansowej polichromii została odkryta postać św. Jakuba, patrona kościoła, z laską w ręce, wyobrażona na łuku do kaplicy Matki Bożej. Naprzeciw św. Jakuba – głowa św. Tomasza.

Wizerunek MB Mieronickiej
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem znajduje się w kaplicy. Zapewne powstał pod koniec XVI w. lub na początku XVII w. (odnawiany w 1937 r. w Krakowie), w typie obrazu czczonego w kościele Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Rzymie. Słynący łaskami obraz mieronicki był koronowany przez bpa Franciszka Sonika 23 maja 1937 r. Niegdyś cieszył się dużym kultem. 

Odpusty: św. Jakuba Apostoła – 25 lipca;
kaplica w Krężołach – Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po oktawie Bożego Ciała

Czy wiesz, że…
Powstanie kościoła opiewają legendy.  Jedna z nich opowiada o córeczce dziedzica Mikołaja Mierońskiego, która zaginęła w leśnych ostępach za dworem. Zrozpaczony ojciec ślubował, że gdy odnajdzie zaginioną dziewczynkę, ufunduje kościół. Gdy znaleziono dziecko, śpiące pod drzewem, Mieroński postanowił właśnie w tym miejscu wznieść kaplicę. Inna wersja tej legendy mówi o córce polującego w okolicy Konrada Mazowieckiego.

W kaplicy Matki Bożej – ciekawe tablice epitafijne, rzucające światło na  historyczne postaci związane z parafią. Na jednej z nich czytamy: „4 IV1667 r. przed cudownym obrazem MB Mieronickiej odbyły się zaślubiny Anny Remiszewskiej –Łąckiej i Jana Chryzostoma Paska”.

Na innej – informacja: „Kajetan W. Kielisiński 1808-1849, urodzony i chrzczony w tym kościele, zmarł w Kórniku. Grafik, rysownik, bibliotekarz, uczestnik powstań: listopadowego i wielkopolskiego – Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia, 1994”.      

Podczas procesji w dniu wprowadzenia ozdobionego koronami obrazu Matki Bożej Mieronickiej do kościoła (1937 r.) zerwała się silna burza z gradobiciem, która jednak ominęła kościół i uczestników uroczystości. Wydarzenie to, interpretowane jako szczególna opieka Matki Bożej, został uwiecznione na feretronie.