MÓJCZA-ZAGÓRZE, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
26-021 Daleszyce, Mójcza nr 36b
tel. 41-361-85-87

liczba mieszkańców: 1 757

Proboszcz:
ks. Marcin Kałuża, mgr teol., ur. 1975 (Bieliny), wyśw. 2000, mian. 2013

Pomoc duszpasterska:
ks. Bartłomiej Pieron, dr nauk prawnych, mgr teol., mgr lic. prawa kanonicznego, ur. 1977 (Działoszyce), wyśw. 2002, mian. 2016

Rys historyczny:
Parafię erygował bp Stanisław Szymecki 18 lutego 1982 r. z myślą o rozbudowujących się terenach podmiejskich przy wschodnich granicach Kielc. Wcześniej – bo od 1979 r. – istniał ośrodek duszpasterski przy kaplicy w Mójczy. Pierwsza Msza św. była tam odprawiona 15 lipca 1978 r.

Z chwilą zaistnienia ośrodka duszpasterskiego pod koniec lat 70-tych dojrzała myśl budowy kościoła – wspólnota rozrastała się, przybywało młodych ludzi. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce uniemożliwiło te zamierzenia. Władze świeckie zezwoliły jedynie na rozbudowę drewnianych kaplic z XIX w. i w ten sposób powstały dwa nieduże drewniane kościółki, skupiające ludzi w zależności od ich miejsca zamieszkania.

Parafia w Mójczy posiada zatem dwa kościoły – w Mójczy parafialny i w Zagórzu – filialny, choć w praktyce funkcjonują równolegle.

Fundatorem kościoła parafialnego, uwiecznionym na tablicy pamiątkowej w Mójczy z datą 1865, był ks. Józef Ćwikliński, proboszcz kieleckiej kolegiaty. Rozbudowano ją w 1917 r. Zabytkowa i cenniejsza pod względem architektonicznym jednak niewielka świątynia w Zagórzu, drewniana, kryta gontem – pw. Wniebowzięcia NMP.

Parafia w Mójczy została wydzielona z kieleckich parafii: św. Wojciecha, św. Maksymiliana oraz z  Sukowa i – w niewielkim stopniu – z katedralnej w Kielcach.

Odpusty: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia;
Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Czy wiesz, że…        
Specyfiką parafii jest równoległe funkcjonowanie dwóch kościołów. Są więc dwie rezurekcje (w Zagórzu przyjął się zwyczaj wigilii paschalnej bezpośrednio kończonej rezurekcją, natomiast w Mójczy jest tradycyjna procesja poranna), dwie pasterki, jednoczesne rekolekcje.

Od końca lat 90-tych organizowana jest Droga Krzyżowa w terenie, tradycyjnie w Niedzielę Palmową. Droga wiedzie od młyna w Mójczy wzdłuż Lubrzanki pod górę, na której stoi krzyż. Erygował ją w 2007 r. bp Kazimierz Ryczan.