Pielgrzymka do św. Kingi

W sobotę, 21 lipca 2018 r. odbędzie się IV Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”.

Zapraszamy Czcigodnych księży wraz parafianami, osoby życia konsekrowanego, alumnów katechetów, młodzież i dzieci, aby na nowo odkryć dary i charyzmaty Ducha Świętego w przekazywaniu wiary i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu Polaków. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

PROGRAM IV DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI
DO SANKTUARIUM ŚW. KINGI
W NOWYM KORCZYNIE:

SOBOTA, 21 lipca 2018 r.

  8.00 Przyjazd i zgłaszanie grup (parking przy placu targowym)

Przejście duchową drogą św. Kingi między klasztorem franciszkańskim a źródełkiem obejmujące: powitanie i modlitwa litanią do św. Kingi w kościele klasztornym, zwiedzanie kościoła parafialnego,  Domu Długosza, Rynku, Cmentarza ruski, Źródełko św. Kingi

11.00 – Procesja ze źródełka św. Kingi do kościoła św. Stanisława

11.30 – Spowiedź i ucałowanie relikwii św. Kingi

12.00 – MSZA ŚW. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

13.30 – Przejście na Rynek
Prezentacja  Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna
Inscenizacja o pobycie św. Kingi w Nowym Korczynie w wykonaniu młodzieży
Kiermasz kulinarny
Koncert zespołu wokalnego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Grzegorz Kowalik
KUSTOSZ SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej