Pielgrzymka maturzystów

W dniach 13 i 14 marca 2017 r. będzie miała miejsce XIX Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. W tym roku przeżywamy ją pod hasłem „Maryjo wskazująca drogę do Syna nas prowadź”.

Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania wszystkich troszczących się o wychowanie religijne młodego pokolenia, zapraszam Księży Proboszczów i Księży uczących młodzież, katechetów, wychowawców, nauczycieli i maturzystów.

Z powodów organizacyjnych zalecamy, aby szkoły z miasta Kielce udawały się na pielgrzymkę w poniedziałek 13 marca pozostałe we wtorek 14 marca.

Bardzo proszę, aby organizatorzy poszczególnych grup wyjeżdżających do Częstochowy zaopatrzyli maturzystów  w „Folder Maturzysty”, który można odbierać już od 13 lutego w Wydziale Katechetycznym (cena 1zł.) z czego pokrywane są koszty organizacyjne.

Jednocześnie przypominam, o obowiązku zgłaszania ilości uczestników najlepiej wcześniej w Wydziale Katechetycznym lub  w dniu pielgrzymki w zakrystii obok Bazyliki.

Katecheci, którzy chcą aby ich uczniowie nieśli krzyż podczas Drogi Krzyżowej proszę, aby telefonicznie albo mailowo zgłaszali szkoły do Wydziału Katechetycznego.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO