Pielgrzymowali do Skorzeszyc...

Około 70 osób związanych z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie lub należących do Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”  odwiedziło w Święto Miłosierdzia gościnne progi parafii w Skorzeszycach.

Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył ks. dr Jan Jagiełka - dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych. W homilii uświadomił, że Bóg w całej historii zbawienia w sposób przebogaty okazywał swe miłosierdzie. Uwidoczniło się ono najbardziej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. W sposób szczególny Zbawiciel objawił je św. Faustynie Kowalskiej. Pragnął, by najwięksi grzesznicy korzystali z Bożej dobroci w Święto Miłosierdzia, by wierni korzystali z niego każdego dnia o godz. 15.00, czyli w Godzinę Miłosierdzia, poprzez modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz przez medytację Odkupiciela, przedstawionego na obrazie z napisem „Jezu, ufam Tobie”.

Kaznodzieja zachęcił do świadczenia na co dzień dzieł miłosierdzia. Przybliżył też dzieła Caritas Diecezji Kieleckiej w postaci Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Zaprosił do korzystania z Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Domu Pomocy Społecznej, Lokali Aktywizujących i turnusów rekolekcyjno-rehabilitacyjnych (wczasorekolekcji), którym dał początek w diecezji kieleckiej Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk, Patron Domu w Piekoszowie.

Po Mszy św. goście zjedli obiad w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach, złożyli sobie życzenia wielkanocne, omówili bieżące sprawy wspólnoty osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy; chętnie trwali w klimacie świątecznej radości.

Za gościnę dziękujemy kapłanom parafii w Skorzeszycach, całej wspólnocie parafialnej oraz Siostrom i pracownikom Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej.

>> Galeria zdjęć na stronie Parafii Skorzeszyce