Pierwszy w diecezji odpust ku czci Świętej Palestynki

Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z dn. 11 sierpnia 2018 r. w Parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach w dniu wspomnienia św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.

W dekrecie czytamy: Penitencjaria Apostolska (…) pozwala w Panu na uzyskanie odpustu zupełnego i darowania wszystkich grzechów, a odpust ten także mogą oni ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, jeśli prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepiwszy się Komunią świętą, dnia 25 sierpnia nawiedzą w formie pielgrzymki kielecki kościół parafialny pod wezwaniem Ducha Świętego, dla rozkrzewienia Wiary Świętej oraz według intencji Papieża, i wezmą tam pobożny udział w jakimś świętym obrzędzie lub nabożeństwie ku czci św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, dziewicy z Zakonu Karmelitanek Bosych albo przez należyty czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom przed uroczyście wystawionymi jej świętymi relikwiami i wizerunkiem, kończąc je Modlitwa Pańską, Składem Apostolskim i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Duszpasterze parafii zapraszają wszystkich
do udziału w uroczystościach odpustowych - w sobotę, 25 sierpnia.

O godz. 7.00 – Eucharystia i nabożeństwo do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego;

O godz.18.00 – uroczysta Suma Odpustowa i nabożeństwo do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Przez cały dzień będzie możliwość nawiedzenia kościoła i modlitwy przed relikwiami i wizerunkiem św. Mariam.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ks. Marek Czarnota
wraz z wikariuszami

________________________

Parafia Ducha Świętego
25-437 Kielce, Osiedle Na Stoku 1
skr. poczt. 856
tel. kanc. 41-331-28-81

www.duchswietykielce.pl