Ponad 2,5 tyś. pielgrzymów przybyło do Bazyliki Katedralnej

Nieco ponad 2,5 tysiąca czcicieli różańca uczestniczyło w IX Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca, która pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w sobotę, 7 października. Uczestnicy wydarzenia łączyli się duchowo z akcją „Różaniec do Granic”.

Już od godz. 9.30 parafialne róże różańcowe przybywały do Bazyliki Katedralnej. Wszystkich przybywających witał ks. dr Grzegorz Kaliszewski - diecezjalny moderator Róż Żywego Różańca. Nastepnie na temat historii kościoła kolegiackiego, katedralnego i obecnej bazyliki mówił ks. Adam Kędzierski – proboszcz. Przybliżył także kult dla Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej czczonej także jako Maryja Różańcowa.

Tutejszy kult sięga ok. 1600 r., kiedy to Wojciech Piotrowski, audytor krakowskiego sądu biskupiego, ofiarował kieleckiej kolegiacie obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz namalował nieznany autor na przełomie XVI/XVII wieku. Wizerunek został wykonany w klimacie zapożyczonym z malarstwa bizantyjskiego i nazywany jest Hodegetrią: Matka Boża jako Przewodniczka, wskazując na Chrystusa, przypomina nam, że to On jest Drogą, Prawdą i Życiem. W 1730 r. obraz Matki Boskiej Łaskawej umieszczono w specjalnym ołtarzu ufundowanym przez bp. Felicjana Konstantego Szaniawskiego.

3 czerwca 1991 r. korony na głowy Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej i Jej Syna założył Jan Paweł II. Wówczas także po kątem kultu uporządkowano wnętrze świątyni, w którym umieszczony jest obraz – choć budowa nie ma wydzielonych kaplic, za pomocą żelaznych kutych krat utworzona została przestrzeń dla wizerunku.

Modlitwa różańcowa obejmuje także szczególnie intencje misyjne, stąd o dorobku, celach i planach Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, mówił zebranym ks. Łukasz Zygmunt – Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Jak przyznał nie sposób omówić wszelkich zrealizowanych obiektów i form wspierania misjonarzy, ale zwrócił m.in. uwagę na nową inicjatywę – misyjny staż studentów WSD. Odbyli go oni w Kazachstanie oraz w Ziemi Świętej. Ognisko Misyjne kieleckiego seminarium, z którego rekrutują się stażyści, jest uznawane za najstarsze w Polsce.

Przybyli do Kielc członkowie Róż Żywego Różańca wysłuchali także konferencji pt. „Z Maryją – Matką Różańcową – niesiemy Chrystusa”, którą wygłosił ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przypomniał w niej m.in. znaczenie modlitwy różańcowej w życiu św. Jana Pawła II oraz sylwetkę Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, która jest uważana za jedną z największych postaci Kościoła w XIX w. Chcąc ratować świat, założyła wielkie dzieła, do których należały m.in. Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Papież Jan XXIII ogłosił ją sługą Bożą 25 lutego 1963 r.

Mszy św. dla Róż Różańcowych w Bazylice Katedralnej przewodniczył bp Jan Piotrowski. W homilii nazwał członków Żywego Różańca „największym stowarzyszeniem modlitewnym diecezji kieleckiej”. Przypomniał także, jak ważną sprawą jest wspieranie przez Róże – misji. „Żywy Różaniec powstał dla wsparcia misyjnej działalności Kościoła i dzisiaj nadal jest pasem bezpieczeństwa dla głosicieli Ewangelii, synów i córek, którzy wyrośli na ziemi diecezji kieleckiej” – mówił. Przypomniał, że 97 posłanych – misjonarzy i misjonarek, niesie Dobrą Nowinę w wielu krajach świata.

Wspominając Paulinę Jaricot, powiedział: „Historia Żywego Różańca zaczęła się w 1826 r., kiedy to młoda mieszkanka Lyonu – Paulina Jaricot, nawrócona z próżnego życia, postanowiła pomóc misjom i misjonarzom. Stanęła u początku dzieła rozkrzewiania wiary, które z czasem stało się Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. Widząc, że w misyjnej działalności kościoła potrzeba czegoś więcej, zaprosiła do wspólnej modlitwy robotnice z fabryk jedwabiu, które należały do jej ojca. Chciała, aby te panie modliły się w intencjach Ojca Świętego, misji i misjonarzy” – mówił biskup kielecki.

Podkreślał także szczególną apostolską rolę modlitwy różańcowej. „W apostolstwie różańca świętego Maryja potrzebuje naszych rąk i ust. Rąk, aby przesuwały paciorki różańca i ust, aby wytrwale szeptały modlitwy: Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo! Ona jest naszą nauczycielką modlitwy wiernej i bezinteresownej, wytrwałej i solidarnej. Święty Jan Paweł II przypomina, że razem z Maryją mamy kontemplować oblicze Jezusa, aby do Niego się upodobnić”. Niech zatem modlitwa różańcowa: osobista, w rodzinie czy we wspólnocie kościoła, czyni nas apostołami Dobrej Nowiny, którzy rozumieją troskę Kościoła, że musi iść i głosić” – zaapelował bp Piotrowski.

Zachęcał także do duchowej łączności z tymi, którzy udali się do granic naszego kraju, by modlić się o pokój w Polsce i na świecie, nawiązując do idei „Różaniec do Granic”.

Róże różańcowe z parafii diecezji kieleckiej spotykają się na diecezjalnej październikowej pielgrzymce od dziewięciu lat – zawsze w którymś z sanktuariów maryjnych. Odbyły się już takie pielgrzymki m.in. do Wiślicy, Smardzowice, Piotrkowic, Miechowa, Kielc i Piekoszowa.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego

>> Galeria zdjęć

>> Homilia Biskupa Kieleckiego