Poprawność wezwań w Litanii loretańskiej

Trwa miesiąc maj, w którym czcimy Matkę Bożą śpiewem Litanii loretańskiej. W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni i treści nowych wezwań w Litanii podajemy poniższe wyjaśnienia:

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej

(dokument został zaaprobowany przez Radę Biskupów Diecezjalnych,
obradującą na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia 2015 r.)

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniższe wyjaśnienia:

  1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
  1. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

bp Adam Bałabuch
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

_____________

W związku z powyższym prosimy, aby do Litanii dołączyć wezwanie: „Matko miłosierdzia” i aby zwrócić uwagę na poprawność wezwania: „Królowo rodzin” (a nie Królowo rodziny!!!), jak to błędnie jest śpiewane i drukowane w modlitewnikach, a nawet w niektórych agendach liturgicznych.

>> Obowiązujący tekst Litanii loretańskiej