Posiedzenie Rady Duszpasterskiej

W piątek, 26 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 w auli Kurii Diecezjalnej odbędzie się kolejne posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Biskup Kielecki Jan Piotrowski w 2015 r. powołał Radę, która służy mu pomocą w pasterskiej trosce o Kościół Kielecki. W jej 30-osobowym składzie są zarówno osoby duchowne, jak i wierni świeccy. Rada spotyka się na swoich posiedzeniach pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego dwa razy w roku. Ostatnie posiedzenie Rady, które odbyło się 30 listopada 2018 r. było  poświęcone podstawowemu wymiarowi chrześcijańskiego życia jakim jest powołanie do świętości. O tym powołaniu przypomniał nam papież Franciszek w opublikowanej w 2018 r. adhortacji apostolskiej „Gaudete et Exsultate” (GE). Ks. Marian Królikowski, przełożony Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, wygłosił referat: „Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie” – dar i powołanie do świętości”. Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali w grupach nad zagadnieniami, które prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu.

Ochrzczeni powinni odkrywać dobrą nowinę o świętości, gdyż wolą Boga jest nasze uświęcenie. To sam Bóg jest źródłem świętości. Przed swoją śmiercią Chrystus prosi Ojca, aby uświęcił wierzących w Niego. Jest to prośba o to, aby w życiu chrześcijanina spełniły się słowa Pisma „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Jahwe, wasz Bóg” (Kpł 11,44; 19,2). Wezwanie do naśladowania Boga Jezus wyraża w słowach: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). W Ewangelii św. Łukasza ta prawda wyrażona jest słowami „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Świętość to zarazem dar i powołanie. Święty Paweł przypomina, że zostaliśmy „uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości” (1 Kor 1,2). Jesteśmy już uświęceni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, ale i wezwani do świętości. Papież Franciszek przypomina, że jesteśmy świętymi w Chrystusie, nigdy poza Nim. „W swej istocie świętość to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego życia” (GE 20). Odwołując się do nauczania Jezusa, papież Franciszek ukazuje drogę uświęcania się chrześcijan. Jest nią życie według błogosławieństw. „Słowo szczęśliwy lub błogosławiony staje się synonimem słowa święty, ponieważ wyraża, że osoba , która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze” (GE 64).

Świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych i realizuje się w zwykłych okolicznościach ludzkiego życia.  „Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje” (GE 14). Można powiedzieć za papieżem, że jest to taka „świętość z sąsiedztwa”. Papież Franciszek zwraca się do nas z zachętą, by nie bać się świętości, bo ona nie czyni mniej ludzkim. Jest pięknem naszego człowieczeństwa. W życiu „istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym” (GE 32. 34). To Duch Święty rozlewa świętość, dlatego należy nieustannie prosić, aby napełniał nas pragnieniem bycia świętymi i usposabiał do jego krzewienia w Kościele i świecie.   

Najbliższe posiedzenie Rady, które odbędzie się 26 kwietnia br. będzie kontynuacją tematu świętości. Wprowadzeniem do dyskusji będzie referat ks. prof. Stanisława Dyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Cechy świętości, czyli style ewangelizacji we współczesnym świecie”.

Ks. dr Mirosław Cisowski
SEKRETARZ DIECEZJALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ