Posłanie Kolędników Misyjnych

W Kazimierzy Wielkiej i w wielu innych parafiach w II Dzień Świąt odbyło się posłanie Kolędników Misyjnych, którzy będą odwiedzać domy, aby zanieść radość z Narodzenia Bożego i  modlić się za swoich rówieśników z krajów misyjnych. W tym roku wyruszą na pomoc dzieciom mieszkającym w Rwandzie i Burundi.

Pilną potrzebą tam jest opieka nad dziećmi osieroconymi, które straciły bliskich z powodu wojny i chorób, m.in. AIDS. Powszechnym i dotkliwym problemem jest też społeczne odrzucenie dzieci niepełnosprawnych. Trafiają one na ulicę, stają się ofiarami handlu, niewolnictwa lub innego rodzaju przestępczości. Dlatego na ten cel, przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, zostanie przekazany z serca złożony mały datek.

Przyjmijmy kolędników misyjnych z otwartością i czułością.

tekst za: parafiakazimierza.pl