Poświęcenie Sali Misyjnej w WSD

W sobotę, 6 stycznia 2018 r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w kieleckim seminarium miało miejsce poświęcenie nowej Sali Misyjnej.

Poświęcenia dokonał Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W uroczystości wzięli także udział: bp Andrzej Kaleta, ks. dr Paweł Tambor - rektor seminarium, ks. Łukasz Zygmunt - dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, ks. prof. Franciszek Jabłoński – prowadzący misyjny dzień skupienia, ks. dr Mariusz Rak - sekretarz księdza biskupa oraz licznie zgromadzeni profesorowie, przełożeni, diakoni i alumni kieleckiego seminarium. Przybyli też Kolędnicy Misyjni – dzieci z parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej wraz z opiekunami.    

Sala ta będzie przeznaczona dla spotkań formacyjnych Ogniska Misyjnego. Będą w niej prezentowane także rzeczy przywiezione przez naszych misjonarzy z krajów misyjnych. Będzie służyła także popularyzacji idei misyjnej wśród odwiedzających kieleckie Seminarium. Warto podkreślić, że sala ta powstała dzięki ofiarności sponsorów.

Al. Wojciech Rutczyński

>> Galeria zdjęć