Potrzebna pomoc

Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach zmaga się z przewlekłą białaczką i potrzebuje naszej pomocy. Mamy możliwość, aby podjąć tzw. ekumenizm praktyczny i pomóc pastorowi. 

Na początku 2018 r. pastor Dasztuta będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław. Procedury związane z przeszczepem i dalsze wielomiesięczne leczenie są bardzo kosztowne i przekraczają możliwości finansowe jego rodziny.

>> Więcej na stronie Diecezjalnego Radia eM