Przypomnienie dla katechetów i dyrektorów szkół

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem Roku Szkolnego przypominamy, że Dyrektor szkoły zatrudnia katechetę (zarówno duchownego, jaki i świeckiego) wyłącznie na podstawie imiennego skierowania tego katechety do danej szkoły przez biskupa diecezjalnego.

Jeśli katecheta chce podjąć pracę i nie posiada skierowania, dyrektor z takim katechetą nie może podpisać umowy o pracę. Gdy do tego dochodzi, wówczas dyrektor i katecheta przekraczają prawo.

Katecheci zatrudnieni na okres roku i katecheci emeryci (również księża) muszą co roku otrzymywać skierowania do nauczania religii.

Katecheci i księża zmieniający miejsce pracy muszą otrzymać w Wydziale Katechetycznym  odwołanie skierowania i skierowanie do nowej szkoły.

Wydział Katechetyczny wydaje odwołania i skierowania do nauczania religii dla katechetów, sióstr zakonnych i księży tylko wtedy, gdy od proboszcza otrzymuje odpowiednią prośbę opatrzoną pieczęcią parafii i podpisem proboszcza. 

Ta informacja została już przesłana pocztą internetową do wszystkich księży, ale publikujemy ją również tutaj, aby o tych przepisach przypomnieć Dyrektorom szkół.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

>> Prośba o skierowanie

>> Prośba o cofnięcie skierowania