„Pueri Cantores Tarnovienses” gościł w Kielcach

W Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach gościł Chór Chłopięcy z Tarnowa „Pueri Cantores Tarnovienses” pod dyr. ks. dr. Grzegorza Piekarza. Chórzyści zaśpiewali podczas Mszy św. której przewodniczył bp Andrzej Kaleta.

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni wierni mogli wysłuchać koncertu kolęd. Chórowi towarzyszył kwartet smyczkowy i organy.

Chłopięcy Chór Katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses” został założony przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez ks. Andrzeja Zająca w marcu 1981 r. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Tworząc przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie chór chłopięcy, nawiązano w ten sposób do dawnej tradycji kościelnej śpiewu chórów chłopięcych w kościołach katedralnych.

Foto: B. Karnowski