Rada Duszpasterska o nowej ewangelizacji

Strategia nowej ewangelizacji omawiana była podczas posiedzenia Rady Duszpasterskiej Diecezji Kieleckiej. Referat pt: „Nowa ewangelizacja w kontekście roku duszpasterskiego: Napełnieni Duchem Świętym” wygłosił ks. Krzysztof Kralka, pallotyn.

Obrady odbywały się pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Obecni byli także biskupi pomocniczy: Marian Florczyk i Andrzej Kaleta.

Prelegent scharakteryzował współczesnych odbiorców ewangelizacji:

  • ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie;
  • wszyscy ochrzczeni, którzy są w Kościele;
  • ludzie, zamknięci i zrażeni do Kościoła.

– „Ta ostatnia grupa jest największa i stanowi wyzwanie dla współczesnych ewangelizatorów. Nowe sposoby głoszenia Ewangelii muszą być więc adekwatne do współczesnego odbiorcy” – mówił ks. Kralka. – „Działanie Ducha Świętego jest wtedy, kiedy przestajemy się koncentrować na sobie, a idziemy głosić Ewangelię, wychodząc na peryferia Kościoła. Nie jest łatwo porzucić to, co jest bezpieczne, wygodne i daje nam komfort. Jednak trzeba wychodzić ze schematów, aby dotrzeć do ludzi autentycznie oczekujących pomocy. Trzeba pokazać Jezusa, jako odpowiedź na ludzkie problemy” – mówił ks. pallotyn.

Do dyskusji w grupach prelegent zaproponował zagadnienie: co na dziś potrzebne jest w parafii oraz w diecezji, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie ludzi, którzy są niepraktykujący?

We wnioskach z obrad trzech grup znalazły się inicjatywy duszpasterskie prowadzone w diecezji i parafiach od wielu lat. Są to m.in. nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami miast, koncerty Uwielbienia organizowane w centralnych miejscach w miast i miasteczek, pomoc charytatywna organizowana przez Caritas i parafie, aktywność wspólnot i ruchów katolickich, duszpasterstwa specjalistyczne oraz działalność mediów diecezjalnych. Wśród postulatów do realizacji na przyszłość zgłoszono m.in. większą aktywność katolików w mediach społecznościowych oraz próby przeniesienia wspólnoty wirtualnej w realną; większą aktywność duszpasterstwa rodzin; formowanie świeckich liderów grup i wspólnot katolickich, a także modlitwę o świętość, o której pisze w nowej adhortacji „O powołaniu do świętości” papież Franciszek.  

Podsumowując obrady ks. Krzysztof Kralka wskazał na trzy etapy strategii nowej ewangelizacji: kerygmat (poznanie Chrystusa i nawiązanie z Nim osobistej relacji), katecheza (ugruntowana wiedza na temat wiary), mistagogia (życie z Chrystusem, którego centrum jest Eucharystia).

Katarzyna Bernat