Rekolekcje Chanukowo-Adwentowe

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Centrum Duszpasterskie WESOŁA54 zapraszają na Rekolekcje Chanukowo-Adwentowe. Spotkania odbędą się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu oraz w Kościele Akademickim św. Jana Pawła II.

- „Żydowskie święto Chanuki i chrześcijańskie Boże Narodzenie mają wiele więcej wspólnego ze sobą, niż to się na ogół uważa. Dlatego już po raz drugi chcemy zaprosić kielczan do uczestnictwa w niezwykłych, dwudniowych rekolekcjach, prowadzonych wspólnie przez rabina i katolickiego księdza. Takie wydarzenie to dobra okazja by doświadczyć, że o wiele więcej nas łączy, niż dzieli. Dlatego skoncentrujemy się podczas tych rekolekcji na naszym stosunku do bliźniego” - mówi Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Rekolekcje wygłoszą wspólnie rabin Stanisław Wojciechowicz z synagogi postępowej Ec Chaim w Warszawie i ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego w Warszawie. W poniedziałek, 4 grudnia o godz. 18.00, wygłoszą oni wspólną konferencję w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7, natomiast we wtorek, 5 grudnia o godz. 19.30, będą przewodzić nabożeństwu biblijnemu w Kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II przy ul. Wesołej 54, podczas którego wygłoszą również wspólne słowo.

Święto Chanuki jest obchodzone przez Żydów przez osiem dni - na pamiątkę cudu, który wydarzył się podczas powstania narodowego opisanego w Księgach Machabejskich. Wspominając ogień, który płonął przez osiem dni w lampie pozbawionej oliwy, w żydowskich domach w kolejne dni zapala się o jedną świecę więcej na ośmioramiennym świeczniku. W tym roku Chanuka rozpocznie się 13 grudnia i potrwa do 19 dnia tego miesiąca.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ks. dr Rafał Dudała
REKTOR KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II