Rocznica ŚDM w Kazimierzy Wielkiej

W niedzielę, 23 lipca 2017 r. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się obchody I rocznicy Światowych Dni Młodzieży. W ubiegłym roku powiat kazimierski gościł ponad 3 tyś. pielgrzymów.

Podczas całego dnia w homilii ks. Michał Haśnik wspominiał o wydarzeniach sprzed roku i ponownie wyraził wdzięczność wszystkim, którzy pomogli w organizacji Światowych Dni Młodzieży w tym regionie. O godz. 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji Mieszkańców i Władz samorządowych Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

O godz. 15.00 obok zbiornika retencyjnego na Małoszówce odsłonięta została tablica pamiątkowa. Jest to miejsce, gdzie odbyła się pierwsza katecheza podczas ŚDM, którą wygłosił biskup z Brazylii. Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Sławomir Sarek – ówczesny diecezjalny koordynator ŚDM, a obecnie dziekan kazimierski i proboszcz parafii w Gorzkowie. Tablica została ufundowana przez Samorząd Gminy Kazimierza Wielka. Jej odsłonięcia dokonali: ks. kan. Janusz Mularz – proboszcz kazimierskiej parafii, ks. Michał Haśnik, burmistrz Adam Bodzioch i Magdalena Bańdur – przedstawicielka przybyłych parafian.

W godzinach wieczornych na kazimierskim Rynku odbył się II Kazimierski Wieczór Uwielbienia stanowiący podsumowanie obchodów I Rocznicy Światowych Dni Młodzież. Przybyło blisko tysiąc osób! Z koncertem wystąpił Zespół „Talitha-KUM” z Krakowa. Bawili się wszyscy, nie wyłączając księży, sióstr zakonnych i obu kazimierskich burmistrzów, którzy utworzyli "ad hoc" grupę taneczną, włączając do niej oczywiście dzieci. Krótko przed godziną 21.00 na Rynek wkroczyła procesja z kościoła, prowadzona przez ministrantów z pochodniami oraz parafianki z flagami. Złotą monstrancję na specjalnie przygotowaną scenę wniósł ks. Michał Haśnik i rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, celebrowana modlitwą i śpiewem przez zespół „Thalita KUM”. II Kazimierski Wieczór Uwielbienia zakończył Apel Jasnogórski.

Kazimierza Wielka już przygotowuje się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Panamy!

xmhas

>> Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

>> II Kazimierski Wieczór Uwielbienia