Hasło Roku - "Idźcie i głoście"

 

 

 

Nowy Rok Liturgiczny, który przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście” jest czwartym - ostatnim rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Ten ostatni etap Programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z setną rocznicą objawień, które przydają w 2017 r. Odczytujemy więc ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Będziemy także obchodzili w 2017 r. Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z setną rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.

„Idźcie i głoście” - czy te słowa odnoszą się tylko do misjonarzy? Absolutnie nie! W tym roku mamy być wszyscy powołani do pracy misyjnej na terenach, które niekoniecznie leżą w dalekich krajach, ale znajdują się wszędzie, także i tutaj, gdzie żyjemy na co dzień. W krajach o bardzo starej tradycji chrześcijańskiej – takich, jak Polska – istnieje dzisiaj nagląca potrzeba nowej ewangelizacji, ponownego wyjaśniania Chrystusowego nauczania, gdyż ciągle jeszcze wielu ludzi Go nie zna albo zna bardzo mało. Wielu zaś oddaliło się od Niego, ulegając presji sekularyzmu i zobojętnienia religijnego.

Mamy iść i głosić Chrystusa w swoich środowiskach. Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu. Chodzi tu o najprostszą - a zarazem najbardziej skuteczną - formę ewangelizacji, jaką mamy do dyspozycji. Polega ona na ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią.

Głoszenie słowa Bożego nie należy tylko do kapłanów i zakonników, ale także do was wszystkich! Jak mówił podczas swojej pielgrzymki do Polski papież Franciszek – trzeba zejść z kanapy, ubrać buty i „iść i głosić”. Dlatego zejdźmy z kanapy i odważnie mówmy o Chrystusie w naszych rodzinach, w miejscu naszych studiów, pracy i odpoczynku. Nie możemy milczeć! Są takie miejsca i sytuacje, w których możecie zasiać ziarno słowa Bożego. Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna!