Roraty ze śniadaniem

Zapraszamy na Msze św. roratnie do Kościoła Akademickiego św. Jana Pawła II przy ul. Wesołej 54. Codziennie, od poniedziałku do soboty, o godz. 6.30, gromadzić się będziemy przy blasku świec, by przygotować „drogę Panu“. W modlitwie prowadzić nas będzie schola muzyczna.

Po Mszy św. zapraszamy na śniadanie do sal Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54.
 
W imieniu rorantystów z ulicy Wesołej
Ks. dr Rafał Dudała
REKTOR KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO