Rozpoczęcie roku w Przedszkolu Katolickim

W Przedszkolu Katolickim im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku przedszkolnego, na której spotkali się rodzice wraz z dziećmi, aby prosić dobrego Boga o opiekę i błogosławieństwo na kolejne miesiące nauki i zabawy. Wspólną modlitwę poprowadził przyjaciel przedszkola – ks. prałat Tomasz Rusiecki.

Patron przedszkola – Kardynał Corradini i w tym roku będzie towarzyszył w procesie harmonijnego rozwoju dzieci, oraz będzie szczególnym wzorem dobrego wychowania w duchu wiary katolickiej. Wychowanie to wzywa do miłości i budowania życia rodzinnego na wartościach, które Chrystus pokazuje w Ewangelii.

 

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"