Rozpoczęły działalność dwa ośrodki duszpasterskie dla Grekokatolików

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski wyraził zgodę, aby w Kielcach i Busku-Zdroju rozpoczęły działalność ośrodki duszpasterskie dla wiernych Kościoła Greckokatolickiego narodowości ukraińskiej.

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> Komunikat Kurii Kościoła Greckokatolickiego - Kielce

>> Komunikat Kurii Kościoła Greckokatolickiego - Busko-Zdrój

>> Ogłoszenie w języku ukraińskim - Kielce

>> Ogłoszenie w języku ukraińskim - Busko-Zdrój