Ruch Czystych Serc Diecezji Kieleckiej online!

Ruch Czystych Serc Diecezji Kieleckiej online! Pod adresem: https://rcs.org.pl/kielce/promujmy idee RCS wśród Młodzieży naszej diecezji.

Spotkania Ruchu Czystych Serc odbywają się w Kościele Akademickim p.w. Św. Jana Pawła II - przy Centrum Duszpasterskim WESOŁA 54. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.30 gromadzimy się na Mszy Świętej w intencji RCS DK i młodzieży naszej diecezji, a po niej  o godz. 19.15 na Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Spotkania formacyjne są w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz 19.15 (w salkach Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54).

ks. Dariusz Węgrzyn
MODERATOR RUCHU CZYSTYCH SERC

* * *

Fragment rozmowy z Abp. Stanisławem Gądeckim

KAI: Spójrzmy zatem na drugi rozdział dokumentu, poświęcony towarzyszeniu młodym. Co zdaniem Księdza Arcybiskupa stanowi najciekawszą refleksję w tej części?

Abp Stanisław Gądecki – Dwie kwestie są tu szczególnie interesujące. Po pierwsze: kierownictwo duchowe a po drugie sprawa cielesności i seksualności.(...)Jeśli zaś chodzi o temat seksualności, to podczas synodu był on szeroko omawiany. Ośmielę się powiedzieć, że w tej kwestii ojcowie synodalni z Polski wnieśli istotny wkład. Przypomieliśmy teologię ciała według św. Jana Pawła II, która niestety ani słowem nie została wspominana w „Instrumentum laboris”, podobnie zresztą jak sama osoba Jana Pawła II. Tak się stało w dokumentach przygotowawczych tak tego, jak i poprzedniego synodu, który poświęcony był rodzinie. Tymczasem św. Jan Paweł II mówił o na ten temat w wielu przesłaniach do młodych, co zostało udokumentowane m. in. w trzech opasłych tomach ks. Ulricha Cyryla Miyigbena, wydanych przez Liberia Editrice Vaticana.

Synod zwrócił uwagę, że młodym ludziom trzeba przypominać o celu cielesności, seksualności i uczuciowości. Jeśli młodym zabraknie zrozumienia dla czystości, trudno im będzie o prawdziwą wierność małżeńską. A postulat czystości w sferze seksualnej wyda się im czymś niemożliwym do zrealizowania w praktyce. W jednej z grup roboczych usłyszeliśmy wręcz, że lepiej się tym tematem nie zajmować, gdyż będzie on wyszydzony przez media. Ostatecznie jednak, wskutek naszych nalegań, temat znalazł się w dokumencie końcowym. A wsparciem dla nas było stanowisko nadesłane do sekretariatu synodu ze strony polskiego Ruchu Czystych Serc, który zrodził się w Poznaniu w redakcji czasopisma “Miłujcie się”. Ruch ten zrzesza 15 tys. młodych ludzi, a czasopismo to jest tłumaczone na 23 języki i publikowane w 1,5 mln nakładzie, m.in. w języku chińskim.

tekst za: ekai.pl