Ruszyła strona internetowa o Słudze Bożym ks. Wojciechu Piwowarczyku

W lipcu tego roku mija 25 rocznica śmierci ks. Wojciecha Piwowarczyka, prezbitera naszej diecezji, któremu od 2006 r. przysługuje tytuł Sługi Bożego. Jego proces beatyfikacyjny jest obecnie przeprowadzany na poziomie diecezjalnym.

Zostali przesłuchani świadkowie życia ks. Wojciecha Piwowarczyka. Komisja historyczna przebadała archiwa państwowe i kościelne oraz biblioteki, by odnaleźć wszelkie wiadomości dotyczące Sługi Bożego. Komisja ta przeprowadza analizę wszystkich znalezionych dokumentów dotyczących Sługi Bożego oraz świadectw o Nim. Dokonano recenzji pism drukowanych Sługi Bożego. Przepisano ponad 10 tys. stron rękopisów ks. Wojciecha i te, w najbliższym czasie, zostaną poddane recenzji teologów.

Z inicjatywy świeckich osób skupionych przy Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach powstała strona internetowa przybliżająca postać tego charyzmatycznego kapłana, założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla i krzewiciela dzieł miłosierdzia. Zbiera ona informacje z życiorysu, działalności, kultu oddolnego oraz publikacji dot. Sługi Bożego Księdza Wojciecha Piwowarczyka.