Seminarium Odnowy Wiary

Zapraszamy wszystkich - szczególnie mieszkańców Kielc - do udziału w Seminarium Odnowy Wiary organizowanym w parafii bł. Jerzego Matulewicza na kieleckich Ślichowicach.

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary (SOW) w Duchu Świętym? To szansa, by nabyć osobistą relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Idzie o to by, zrobić krok ku wyjściu z religijności naturalnej, w jakiej wielu ludzi pozostaje mimo, że jest przekonanych o byciu chrześcijaninem. Seminarium Odnowy wiary może również pomóc tym, którzy kiedyś już podjęli decyzję o świadomym pójściu za Chrystusem, ale obecnie przeżywają jakiś kryzys w dziedzinie swojej wiary. Może ono też stać się okazją do naprawienia zerwanej przed laty więzi z Bogiem. Dla tych zaś, którzy na co dzień doświadczają radości płynącej z wiary SOW będzie „świętowaniem” tego, co przeżywają, uporządkowaniem fundamentalnych dla chrześcijaństwa prawd oraz zachęta do realizacji danej nam przez Chrystusa misji. 

Z czym wiąże się uczestnictwo w SOW? Seminarium, na które zapraszamy obejmuje: spotkania przez 6 kolejnych niedziel oraz modlitwę osobistą polegającą na rozważaniu słowa Bożego.

Spotkanie niedzielne rozpoczynać się będą o godzinie 19.00 (23.04.2017-28.05.2017). W czasie tych spotkań będzie odbywać się katecheza kerygmatyczna; będzie też okazja do wysłuchania świadectwa oraz tzw. „dzielenia” w grupach. W program poszczególnych spotkań wchodzi również modlitwa przybierająca postać dostosowaną do tematu. Spotkania (złożone ze wszystkich powyższych elementów) powinny trwać maksymalnie 90 minut.

Modlitwa osobista słowem Bożym to rozważanie słów Pisma świętego przez 15 minut każdego dnia trwania seminarium. W czasie spotkania niedzielnego uczestnicy otrzymują kartki z wydrukowanymi wskazówkami dotyczącymi rozważań na najbliższe dni.

Podejmując dzieło ewangelizacji poprzez organizację tego seminarium polecamy się braterskiej modlitwie!

Ks. Karol Stawowczyk