Siostry w Kokczetawie otrzymały relikwie św. Jana Pawła II

Siostry ze Wspólnoty Błogosławieństw posługujące w Kazachstanie otrzymały 12 stycznia 2019 r. relikwie św. Jana Pawła II jako dar naszej diecezji. Przekazał je ks. Wojciech Skorupa, były misjonarz, który obecnie przebywa w Kazachstanie.

Wspólnota Błogosławieństw założyła swój dom w Kazachstanie 14 września 2000 r. Wcześniej, od 1998 r. organizowała misje: peregrynację relikwii św.Teresy od Dzieciątka Jezus oraz krajowe spotkania młodzieży w Oziornem, w których organizacji nadal uczestniczy.

Obecnie siostry mieszkają na terenie parafii św. Antoniego w Kokczetawie, gdzie posługują w parafii, zajmują się katechizacją, prowadzą animacją muzyczną. Organizują także spotkania i rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W swoim domu prowadzą internat dla studentów, przyjmują grupy oraz indywidualne osoby na dni skupienia.

W diecezji uczestniczą w organizacji spotkań formacyjnych dla młodych animatorów oraz są odpowiedzialni za spotkania Ruchu Czystych Serc.

>> https://beatitudes.org/