Skalbmierz: Noworoczne spotkanie służb mundurowych powiatu kazimierskiego

Tradycją ostatnich 10 lat stało się, iż w ostatnią niedzielę stycznia gromadzą się strażacy w kolegiacie w Skalbmierzu gromadzą się służby mundurowe powiatu kazimierskiego na Mszy św., aby podziękować Panu Bogu za miniony rok i prosić o błogosławieństwo na nowy czas. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Kaleta.  

- „Wiekowy kościół  w Skalbmierzu należy do najpiękniejszych zabytków na Ponidziu. W ubiegłym roku świętowaliśmy rocznicę 800-lecia od pierwszej wzmianki pisanej o kolegiacie i 675-lecie otrzymania praw miejskich. Obecny kościół to XVI-wieczna gotycka budowla z barokowym wyposażeniem, stale odnawiana i poddawana konserwacji, jest prawdziwą chlubą Skalbmierza, miasta Stanisława ze Skalbmierza. Historia naszego miasta sięga początków polskiej państwowości. Ufamy, iż Biskup Kielecki Jan Piotrowski niebawem na nowo utworzy kapitułę w 200 rocznicę jej kasacji, co miało miejsce w 1820 r.” – mówi ks. kan. Marian Fatyga, proboszcz w Skabmierzu i dziekan dekanatu skalbmierskiego.

Mszę św. razem z bp. Kaletą celebrował ks. Marian Fatyga – powiatowy kapelan służb mundurowych oraz wikariusz ks. Robert Kowalski. Na początku ks. Kapelan powitał przedstawicieli policji kazimierskiej, kazimierskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników, przedstawicieli Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 11 w Kazimierzy Wielkiej, sołtysów i radnych Gminy Skalbmierz, przedstawicieli  władz Sejmiku Świętokrzyskiego, województwa, starostwa kazimierskiego, burmistrzów i wójtów, samorządowców, orkiestrę OSP Skalbmierz, chór parafialny św. Cecylii, wszystkich gości i parafian. W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, podczas Mszy św. w kolegiacie, polecano w modlitwie służby mundurowe powiatu kazimierskiego.

Druga część spotkania z Koncertem kolęd i wspólnym biesiadowaniem odbyła się w Domu weselnym „Kaprys” w Tempoczowie Rędzinach.

Ks. Marian Fatyga
PROBOSZCZ i DZIEKAN SKALBMIERSKI

>> www.parafiaskalbmierz.pl