Spotkania formacyjne katechetów

Wydział Katechetyczny zaprasza wszystkich katechetów świeckich, duchownych oraz osoby życia konsekrowanego na wiosenne spotkania formacyjne (dla wszystkich są one obowiązkowe).

PLAN SPOTKANIA:

Godz. 15.00 - Wspólna modlitwa w kościele (Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Popołudniowa, krótka adoracja)

Godz. 15.35 – Spotkanie przy poczęstunku (kawa/herbata – ciastko).

Godz.16.00 - Konferencja - prowadzona przez przedstawiciela Wydziału Katechetycznego

Księża Wizytatorzy Diecezjalni wyznaczają miejsca spotkania, a aktualny harmonogram spotkań znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

>> Miejsca spotkań formacyjnych