Spotkanie opłatkowe organistów

Dzień przed Wigilią w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowe, które zgromadziło wszystkich profesorów, uczniów, wielu absolwentów i organistów diecezji kieleckiej.

Podczas spotkania również odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia pięcioletniej formacji w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach.

Magdalena Milanowska z parafii Tarczek, Mariusz Kułaga z parafii Kozłów Małogoski i Mateusz Wróblewski z parafii Tumlin złożyli w ostatnim czasie egzaminy końcowe z ogólnym wynikiem bardzo dobrym oraz zagrali koncerty dyplomowe w kościołach naszej diecezji, czego owocem było otrzymanie dyplomu ukończenia Studium.

Świadectwo ukończenia Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach uprawnia do wykonywania zawodu organisty w Kościele Rzymskokatolickim.

Ks. Paweł Rej
SEKRETARZ KOMISJI MUZYCZNO-ORGANISTOWSKIEJ
DIECEZJI KIELECKIEJ