Spotkanie z biskupem przy opłatku

Na wspólnym spotkaniu opłatkowym zgromadzili się pracownicy Diecezjalnego Radia eM Kielce, Drukarni Adama Półtawskiego i Wydawnictwa „Jedność”. W wydarzeniu uczestniczył  Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Podczas wigilijnego spotkania bp Jan Piotrowski przypomniał jakie zadanie spoczywa na wszystkich trzech instytucjach. – „Służymy naszej diecezji w sposób wyjątkowy: charyzmatem, jaki jest potrzebny naszym czasom, aby Ewangelia  docierała do ludzi poprzez dar żywego słowa, słowa pisanego a także poprzez nasze własne życie. Ta nasza wspólnota jest tak różnorodna, jak wielu nas jest. Ale ma ona nadrzędny cel: aby Dobra Nowina docierała do tych, którzy są Kościołem Kieleckim a nawet i poza jego granice. Lubię powtarzać to powodzenie jednego z Ojców Synodu, że tam gdzie głosi się Słowo Boże zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy” – mówił ordynariusz diecezji kieleckiej. 

Biskup  podkreślał jednocześnie jak ważna jest współpraca, wzajemny szacunek i pokój.  – „Przed chwilą wybrzmiały słowa z Ewangelii: Chwała Bogu na wysokościach, a pokój ludziom dobrej woli. Dobra wola to brama, która otwiera się dla Boga, ludzkiego zrozumienia, przyjmowania dobrych rad,  rachunku sumienia  i dla wielu innych sytuacji, które mają sprawić, że mamy być narzędziem Ewangelizacji i mamy się rozumieć, pomagać sobie  a także  czynić  tę przestrzeń posługi medialnej Kościoła w tych trzech instytucjach użyteczną i pożyteczną dla Kościoła Kieleckiego” – powiedział biskup.

Iwona Gajewska-Wrona
tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć