Sprawozdanie z etapu Diecezjalnego XXVIII OTK Łódź 2018

W środę, 7 marca 2018 r. o godz. 11.00 w auli Kurii Diecezjalnej w Kielcach odbył się Diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”. Wzięło w nim udział 29 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych diecezji kieleckiej.

Organizatorem tego etapu był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Patronat nad konkursem objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Wydawnictwo Jedność oraz Redakcja Kielecka Tygodnika Niedziela.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: ks. dr Paweł Borto – dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego

Sekretarz:  ks. Waldemar Wiśniowski – konsultant ŚCDN w Kielcach i wizytator religii

Członkowie: p. Katarzyna Bojczuk – katechetka w SP nr 28 w Kielcach
p. Danuta Koperny – katechetka w SP nr 39 w Kielcach
p. Elżbieta Kubicka – katechetka w SP nr 24 w Kielcach
p. Wojciech Boroń – katecheta w ZSZ nr 1 w Kielcach
p. Dariusz Kurpiński – katecheta w SP nr 19 w Kielcach i SP w Porzeczu

wyłoniła laureatów diecezjalnego etapu XXVIII OTK w Kielcach, którymi zostali:

1. Wiktoria Sator z LO w Busku Zdroju (nauczyciel – s. Tarsycja Sadowa)

2. Joanna Picheta z III LO z OI im. C. K. Norwida w Kielcach (nauczyciel – Maria Kaleta)

3. Adrian Jacecko z VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach (nauczyciel – Piotr Kokocki)

Wyżej wymienieni uczniowie będą reprezentowali naszą diecezję w finale XXVIII OTK w Porszewicach koło Łodzi, w dniach: 5 – 7 kwietnia 2018 roku. Gratulujemy!

Ponadto uczestnicy, którzy uzyskali minimum 40 % maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia, lecz nie zostali laureatami, otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe pt. „Nowy słownik teologii biblijnej”.

Wyróżnienia otrzymali:

1. Kinga Giełżecka z I LO w im. M. Reja w Jędrzejowie

2. Joanna Łukasiewicz z LO im. M.C. Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

3. Julia Murzynowska z II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach

4. Aleksandra Parkita z VIII LO im. J. Piłsudskiego w ZSP nr 2 w Kielcach

5. Dominika Rosik z ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie

6. Wiktoria Wojas z LO im. M.C. Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymali dyplomy - podziękowania za udział i książki pt. „Franciszek – biografia papieża”. Opiekunowie otrzymali dyplomy - podziękowania za przygotowanie uczestnika etapu diecezjalnego. Zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca otrzymali dyplomy, książki pt. „Nowy słownik teologii biblijnej” oraz „Nowa encyklopedia chrześcijaństwa” i zegarki sportowe tzw. Smartwatch ufundowane przez Redakcję Kielecką Tygodnika Niedziela, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Katechetyczny (o wartości 440 PLN, 399 PLN i 259 PLN). Opiekunowie laureatów otrzymali dyplomy - podziękowania za znakomite przygotowanie laureata oraz książki pt. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Wszystkie nagrody książkowe i dyplomy zostały ufundowane przez Wydawnictwo Jedność. Fundatorom nagród serdecznie dziękujemy!

Na zakończenie  olimpiady była modlitwa w intencji papieża Franciszka, Benedykta VI i za naszych reprezentantów na etap ogólnopolski oraz błogosławieństwo, którego udzielił ks. dr Tomasz Siemieniec – dyrektor Kieleckiej Redakcji Tygodnika Niedziela.

Ks. Waldemar Wiśniowski
SEKRETARZ DIECEZJALNEJ KOMISJI XXVIII OTK