Stypendia im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka

Dnia 17 września 2018 r. w Kurii Diecezjalnej odbyło się zebranie Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka.

Podczas obrad przeanalizowana 20 wniosków zgłoszonych o przyznanie stypendium. Rada zaopiniowała pozytywnie 15 wniosków pozostałe wnioski rozpatrzono odmownie.

29 września 2018 r. w auli Kurii Diecezjalnej zostaną przez bp. Mariana Florczyka wręczone stypendia osobom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Ks. dr Karol Zegan
SEKRETARZ RADY FUNDUSZU

>> Regulamin Funduszu Stypendialnego

>> Wniosek ucznia o przyznanie stypendium - rok szkolny 2018/2019