Święty Mikołaj w Solcu-Zdroju

Dnia 6 grudnia solecka parafia przeżywała swoją doroczną Uroczystość Odpustową ku czci św. Mikołaja. Uroczysta Msza Święta o godzinie 12.00 zgromadziła parafian, gości, kuracjuszy oraz uczniów ze Zborowa i Solca-Zdroju. Odpustowej Sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Michał Olejarczyk, który przybliżył wiernym postać Patrona.

Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd przyjęcia nowych ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Ośmiu kandydatów  pod kierunkiem ks. wikariusza Łukasza Buckiego przygotowało się do tej zaszczytnej i zobowiązującej posługi w zgromadzeniu liturgicznym. Ks. prof. Michał Olejarczyk poświecił komże, a nowi ministranci złożyli ślubowanie, po którym otrzymali błogosławieństwo.

Eucharystia zakończyła się litanią do św. Mikołaja i procesją eucharystyczną wokół kościoła przygotowaną przez ks. kan. Mirosława Tomasika, proboszcza parafii św. Mikołaja w Solcu-Zdroju i wicedziekana dekanatu nowokorczyńskiego.

Na zakończenie Mikołaj obdarował wszystkich specjalnie przygotowanymi na ten dzień słodyczami.