Szkoła Animatorów Misyjnych

Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) po raz kolejny zaprasza zainteresowanych współpracą misyjną do udziału w I stopniu. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób świeckich, jak i duchownych.

Szczególnie zapraszamy: animatorów, zelatorów róż Żywego Różańca, katechetów, sióstr, księży, kleryków, studentów i uczniów szkół średnich. Udział w tym szkoleniu z pewnością nie tylko poszerzy horyzonty misyjne, ale także pozwoli nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie. SAM to szansa, by być w sercu Kościoła.

W programie:
- formy animacji misyjnej w szkole i parafii
- specjalistyczne wykłady
- warsztaty kreatywności
- spotkania z misjonarzami

SAM to przede wszystkim:
- wymiana doświadczeń i pomysłów
- konstruktywna dyskusja
- twórcza praca w grupach

Integracja podczas SAM to również:
- oglądanie filmów
- tworzenie bajek
- wieczory przy wspólnej zabawie
- zwiedzanie misyjnego muzeum

___________________

Termin: 26-30 czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Formacji Misyjnej
ul. Byszewska 1, Warszawa
Koszt: 280 zł

Prosimy o zgłoszenia do 16 czerwca
(e-mailowe, listowne lub telefoniczne):
Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22-838-29-44
e-mail: pdrw@missio.org.pl

___________________