Trwają wiosenne dni formacyjne katechetów

Trwają wiosenne dni formacyjne dla katechetów, które odbywają się w wyznaczonych rejonach (po kilka dekanatów). W każdym uczestniczą katecheci z danego regionu oraz przedstawiciel Wydziału Katechetycznego.

W dniu, 9 maja 2017 r. takie spotkanie odbyło się w parafii św. Wojciecha w Książu Wielkim. Katecheci z rejonu miechowskiego i wodzisławskiego o godz. 15.00 zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwie połączonym z Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.30 uczestnicy spotkania udali się na wspólne spotkanie przy stole i szkolenie metodyczne, które poprowadził ks. dr Karol Zegan, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Spotkania katechetyczne połączone z dniem skupienia i szkoleniem metodycznym odbywają się trzy razy do roku. Ich celem jest permanentna formacja duchowa i intelektualna nauczycieli religii. W wiosennym spotkaniu formacyjnym w parafii Książ Wielki wzięli udział księża, osoby życia konsekrowanego i katecheci świeccy pracujący w placówkach edukacyjnych na terenie dekanatu miechowskiego i wodzisławskiego.