Tydzień Ekumeniczny 2018

Od 18 do 25 stycznia przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznym hasłem są słowa: „Prawica Twoja wsławiła się mocą" (Wj 15,6) wyjęte z pieśni Mojżesza i śpiewanej na cześć Boga po wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej.

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

__________________

PROGRAM KIELECKICH OBCHODÓW

18 I (czwartek)
  godz. 19.00 - Kościół Rzymskokatolicki
                         Nieszpory
                         Kościół seminaryjny Trójcy Świętej
                         (Kielce, ul. Jana Pawła II 7)

20 I (sobota)    
  godz. 17.00 - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
                         Modlitwa wieczorna (Wieczernia)
                         (Kielce, ul. Bodzentyńska 46)

21 I (niedziela)
  godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
                         Nabożeństwo Słowa
                         (Kielce, ul. Małopolska 6)

23 I (wtorek)   
  godz. 19.15 - Kościół Rzymskokatolicki
                         Modlitwy w duchu Taizé
                         (Kielce, ul. Warszawska 33)
                         Kościół Ojców Kapucynów

24 I (środa)    
  godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski
                         Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
                         Nabożeństwo ekumeniczne
                         (Kielce, ul. Sienkiewicza 1)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

__________________