Uczcili św. Józefa

W wigilię Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP 18 marca br. w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach miało miejsce nabożeństwo Akatystu ku czci św. Józefa.

Akatyst to rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej – kondakionów i ikosów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów). Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, zwłaszcza męczenników. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco a cappella.

Autorem słów Akatystu ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 r.). Muzycznym opracowaniem zajął się w 2013 r. Jakub Tomalak z Kalisza. To właśnie dzięki jego uprzejmości i udostępnieniu tekstu i nut Panu Krzysztofowi Jędrzejewiczowi, organiście z Czarnowa było możliwe, aby owy Akatyst zabrzmiał w naszej diecezji. Cześć św. Józefowi wyśpiewał 12 osobowy chór męski złożony z chórzystów chóru "Rahamim" organistów kieleckich i podkieleckich parafii oraz mężczyzn, którzy chcą swym głosem śpiewać Chwałę Pana.

W modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, księża oraz posługujące przy Sanktuarium Siostry Józefitki obchodzące swoje Święto Patronalne.