Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie

„Światu potrzeba kapłanów, bo Światu potrzeba Chrystusa” - te słowa wypowiedział św. Jan Paweł II. Z kolei Josemaria Escriva mówił: „Jeśli chcesz służyć Bogu swoim umysłem, studiowanie stanie się dla ciebie poważnym zobowiązaniem” .

Z ich wizji powstał w Rzymie Uniwersytet św. Krzyża, uczelnia która swoim wysokim poziomem nauczania przygotowuje księży do wyzwań ewangelicznych trzeciego tysiąclecia. PUSC to miejsce, w którym w sposób szczególny dba się o harmonię pomiędzy formacją intelektualną i ewangeliczną.

Papieski Uniwersytet św. Krzyża dba o harmonijny rozwój każdego studenta. Uczelnia stawia sobie jako cel, aby absolwenci dogłębnie znali nie tylko nauczanie Kościoła, ale potrafili je uzasadnić i wyjaśnić w wielorakich warunkach kulturowych.

Na uczelni pracuje ok.170 profesorów na wydziałach: filozofii, teologii, prawa kanonicznego, komunikacji społecznej i w Instytucie Nauk Religijnych.

Uniwersytet posiada jedną z najbogatszych bibliotek. Z tych zasobów korzysta rocznie ok. 1000 studentów pochodzących z 75 krajów całego świata, z czego 70% to księża i seminarzyści.

Po powrocie do własnych krajów zdobyte umiejętności pozwalają księżom skuteczniej realizować zadania jako duszpasterze, pracownicy instytucji kościelnych, wykładowcy lub wychowawcy przyszłych pokoleń księży.

Co roku z Polski na PUSC jest kierowanych kilku księży z różnych diecezji. Obecnie mamy 156 absolwentów, w tym 3 biskupów. Zgodnie podkreślają, pobyt w Rzymie był szczególnie cenny w ich drodze kapłańskiej ze względu na:

  • doświadczenie Kościoła powszechnego, jego różnorodności
  • doświadczenie rzymskości czyli bliskości Ojca Świętego
  • pogłębienie formacji duchowej
  • rozszerzenie zdolności intelektualnych, w tym nauka języków
  • nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni z kapłanami z różnych stron świata

Z diecezji kieleckiej absolwentami Uniwersytetu Świętego Krzyża są:
- Ks. Henryk Jagodziński – pierwszy radca Nuncjatury Apostolskiej w Indiach
- Ks. Dariusz Gącik - Wikariusz Generalny
- Ks. Adam Perz – kanclerz Kurii Diecezjalnej
- Ks. Adam Dalach – pracuje we Włoszech
- Ks. Jerzy Marcinkowski – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Kielcach

Studiowanie umożliwiają stypendia udzielane przez fundacje działające w wielu krajach, między innymi: CARF w Hiszpanii, FONSAC w Argentynie, Pontifical University of the Holy Cross Fundation w USA. W 2014 w Polsce także powstała fundacja, która zbiera środki na stypendia dla jak największej liczby kapłanów z Polski. FURCA – Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego to inicjatywa grupy świeckich osób. Są wśród nich przedsiębiorcy, pracownicy firm, lekarze, prawnicy, inżynierowie, dziennikarze..., specjaliści różnych dziedzin. Wszyscy czują konieczność silniejszego  zaangażowania się na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku księży.

Misją i celem fundacji jest:

  • Troska o szacunek dla stanu kapłańskiego
  • Stypendia dla jak największej liczby księży z Polski
  • Aktywizacja świeckich do pomocy duchownym
  • Odpowiedzialność za Kościół – także finansowa

Fundacja pozyskuje środki na stypendia od darczyńców jako wpłaty jednorazowe lub stałe. W pomoc fundacji można się także włączyć poprzez modlitwę, zgłaszając swoje pomysły, informując innych o działaniach fundacji, angażując się w wolontariat.

Więcej informacji na stronie: www.furca.org oraz Facebook: fundacjaFurca

Wpłaty na stypendia może wpłacać na konto Fundacji:

Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
81 1140 2004 0000 3202 7530 7796