UWAGA! Ptasia grypa

Kuria Diecezjalna w Kielcach zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród ludności wiejskiej komunikatu zawierającego informacje o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad w sytuacji pojawienia się ognisk grypy ptaków.

Prośba została skierowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek po uprzedniej konsultacji z Biskupem Kieleckim.

Ks. dr Adam Perz
KANCLERZ KURII

______________

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terenie powiatu pińczowskiego oraz w dwóch powiatach w województwie małopolskim, dla dobra chowu i hodowli drobiu, jak również zabezpieczenia gospodarki narodowej przed stratami wprowadzone zostały nakazy i zakazy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terytorium RP, dotyczące w szczególności:

- odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

- zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,

- utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Ponadto nie wolno poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Nie należy wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Bogdan Konopka
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

______________