V Diecezjalna Pielgrzymka do Miechowa

Ok. 700 osób, w tym członkowie różnych wspólnot – do których Biskup Kielecki szczególnie skierował zaproszenie – uczestniczyło w V Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. Była Eucharystia, konferencje i katechezy, wypuszczenie gołębi – symbolu Ducha Świętego i atrakcje kulturalne, związane m.in. ze stuleciem odzyskania niepodległości. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Świadkowie wiary napełnieni Duchem Świętym”.

„W roku duszpasterskim 2018 chcemy na nowo odkryć osobę Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa i obdarza Jego uczniów swoimi darami w sakramentach świętych. One uzdalniają nas do bycia świadkami Jezusa, na wzór pierwszych głosicieli Ewangelii” – napisał w komunikacie poprzedzającym pielgrzymkę, bp Jan Piotrowski.

Biskup Kielecki przewodniczył Eucharystii w bazylice Grobu Bożego, w asyście bardzo licznie zebranych kapłanów, którzy towarzyszyli wspólnotom i grupom parafialnym.

W homilii biskup mówił o fundamentalnym dla wiary znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa, nawiązując do pustego Grobu – najbardziej wymownego miejsca w bazylice miechowskiej. Zachęcał, aby całym swoim życiem świadczyć o Zmartwychwstaniu. Słowa szczególnej zachęty skierował do członków spólnot. Cytował także ostatnią adhortację papieża Franciszka Gaudete et exsultate (O powołaniu do świętości w świecie współczesnym).

Wspomniał m.in. życie i postawy świętych Piotra i Pawła, świadków Jezusa, którzy szczególnie stali się świadkami Jego nauki i faktu pokonania śmierci. Biskup zawierzył także diecezję kielecką Matce Bożej.

Spotkanie pielgrzymkowe trwało cały dzień, od godziny 8.00 rano, gdy w sanktuarium pojawiały się pierwsze grupy wiernych.

Wierni uczestniczyli w katechezach nt. ”Odkrywanie osoby i darów Ducha Świętego”, które odbywały się w różnych miejscach sanktuarium, np. w krużgankach, w kaplicy Całunu Turyńskiego, przed obrazem św. Barbary.

Uczestnicy wydarzenia wzięli także udział w Godzinkach o Grobie Chrystusowym w kaplica Grobu Bożego, w procesji uwielbienia wokół bazyliki, zakończonej wypuszczeniem gołębi – symbolu Ducha Świętego.

Konferencję pt. „Odpowiedzialność i rola grup parafialnych w trosce o wspólnotę Kościoła” – wygłosił ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Wydziału ds. Misji i Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Kielcach. – Każda grupa w parafii, każda wspólnota ma swoją specyfikę i przez to jest bardzo cenna i potrzebna, każda powinna także odkrywać swoje charyzmaty – i oddziaływać na inne wspólnoty oraz na cała parafię – mówił ks. Zygmunt. Wskazywał m.in. specyfikę grup biblijnych, charytatywnych, liturgicznych i innych. – One wszystkie mają zadanie pogłębiać wspólnotę Kościoła – podkreślał.

Podczas pielgrzymki miało miejsce także nawiedzenie kaplicy Grobu Bożego i ucałowanie relikwii Stróża Grobu Bożego i popularyzatora modlitwy różańcowej – bł. Bartolo Longo. Dla uczestników pielgrzymki została również udostępniona wystawa w Muzeum Ziemi Miechowskiej, przypominająca wkład Miechowa w odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Zgromadzenie wiernych przy Pustym Grobie służy także m.in. upowszechnianiu wiedzy o wyjątkowości miechowskiego sanktuarium, które łączy się z historią zakonu bożogrobców i zbudowaniem przez nich Grobu Bożego, uznawanego za najwierniejszą replikę jerozolimskiego grobu Bożego na świecie.

Bożogrobców do Miechowa sprowadził w XII w. komes Jaksa herbu Gryf i ufundował im kościół i klasztor w swych dobrach, na złożonym kopczyku świętej ziemi z Jerozolimy. Świątynia pw. Grobu Bożego była konsekrowana przez bp. Gedkę 15 lipca 1185 r. Pierwszy grób wzniesiony przez Bożogrobców nie istnieje, kopia pochodzi z czasów wielkiego remontu, zakończonego ok. 1530 r. W renesansowej kaplicy umieszczono kopię Grobu Chrystusa wzorowaną na jerozolimskim. Dolna kamienna część grobu trwa niezmiennie od XVI w., górna część została dobudowana w VIII wieku. Repliki Grobu Bożego zbudowano także w Skarszewach i w Żaganiu.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"