W Rzymie rozpoczął się #Synod2018 Biskupów - z udziałem bp. Mariana Florczyka

Od 3 do 28 października 2018 r. będzie trwało XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - tym razem obradujące wokół tematu: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

Ojciec Święty potwierdził wybór reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i ich zastępców. Wybór został dokonany przez polskich biskupów podczas zebrania plenarnego w dniach 13-14 marca 2018 r.

Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie będą:
- Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
- Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
- Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski i przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Ojciec Święty Franciszek potwierdził również wybór zastępców członków Synodu, w razie gdyby któryś z nich nie mógł być obecny. Zastępcami członków Synodu są:
- Bp Damian Bryl, biskup pomocniczy poznański i członek Komisji Wychowania Katolickiego
- Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski i członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Ponadto Ojciec Święty sam wybiera biskupów na Ojców Synodalnych. Tym razem papież Franciszek wybrał bp. Mariana Florczyka, o czym Stolica Apostolska poinformowała zainteresowanego w lipcu 2018 r. (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Synod to ważne zgromadzenie! Wszyscy jesteśmy członkami Kościoła i jesteśmy za niego współodpowiedzialni. Młodzi naszej diecezji będą towarzyszyć obradującym Pasterzom swoją modlitwą gromadząc się na adoracji i czuwaniach w kolejnych kościołach Diecezji Kieleckiej. Modlitewna sztafeta rozpocznie się 3 października 2018 r., a zakończy 28 października br.

Prosimy o zorganizowanie modlitwy, która powinna być animowana przez młodych po wieczorowych Mszach św. Jeśli nie ma takiej możliwości, prosimy aby młodzież podczas nabożeństwa różańcowego w danym dnu w sposób szczególny objęła tę intencję modlitwą. Na tę modlitwę zaproszeni są wszyscy.

Prosimy również o włączenie się do tej inicjatywy zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia i instytuty świeckie.

Intencją modlitwy oprócz wsparcia dla ojców synodalnych będzie wołanie o łaskę wiary dla młodego pokolenia oraz prośba o powołania.

Jeśli jest to możliwe - proszę o przesłanie zdjęć z tej modlitwy na adres mailowy - borynmarcin@interia.pl

 

KALENDARIUM SZTAFETY MODLITEWNEJ W INTENCJI SYNODU WEDŁUG DEKANATÓW

Bodzentyński oraz Stopnicki - 3 października 2018 r.

Buski oraz Szczekociński - 4 października 2018 r.

Chęciński oraz Wiślicki - 5 października 2018 r.

Chmielnicki oraz Włoszczowski - 6 października 2018 r.

Daleszycki oraz Wodzisławski - 7 października 2018 r.

Jędrzejowski oraz Zagnański - 8 października 2018 r.

Kazimierski oraz Żarnowiecki - 9 października 2018 r.

Kielce-Południe - 10 października 2018 r.

Kielce-Północ - 11 października 2018 r.

Kielce-Śródmieście - 12 października 2018 r.

Kielce-Zachód - 13 października 2018 r.

Koniecpolski - 14 października 2018 r.

Łopuszański - 15 października 2018 r.

Lelowski oraz Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Kroczycach
- 16 października 2018 r.

Małogoski -17 października 2018 r.

Masłowski oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
- 18 października 2018 r.

Miechowski - 19 października 2018 r.

Morawicki - 20 października 2018 r.

Nowokorczyński oraz Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek w Kielcach
- 21 października 2018 r.

Piekoszowski - 22 października 2018 r.

Pińczowski - 23 października 2018 r.

Proszowicki - 24 października 2018 r.

Sędziszowski - 25 października 2018 r.

Skalbmierski oraz Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek
- 26 października 2018 r.

Skalski - 27 października 2018 r.

Słomnicki - października 2018 r.

>> Modlitwa za Synod